Materiały instalacyjne

Przyłączy wody

W zakres oferty materiałów instalacyjnych przyłączy zewnętrznych wody oferujemy Państwu dwa rodzaje asortymentu: PE i HDPE

PE - oparte na technice montażu kształtek poprzez skręcano - zaciskany system połączeń;

HDPE - oparte na technice montażu poprzez zgrzewanie (bez mała identycznie jak instalacje z polipropylenu lecz w niższej temperaturze pracy).

Rury do w/w systemów pozostają takie same i posiadają kilka rodzajów grubości ścianki i gęstości materiału, co wiąże się z wytrzymałością ciśnieniową danej rury.